ایران | تهران ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

استخرهای ري

استخرهای ري


تهران | ري
۳/۱۰

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • سانس آزاد
تهران | ري
۳/۱۰

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • ماساژ
تهران | ري
۳/۱۰

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
تهران | ري
۳/۱۰
تهران | ري

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • سانس آموزشی
تهران | ري
۳/۱۰

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
 • فروشگاه لوازم شنا
 • سرسره آبی
 • استخر آب درمانی
 • ایروبیک
 • کافی شاپ
 • حمام ترکی
 • تلویزیون بزرگ
تهران | ري
۳/۱۰
تهران | ري

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • حرکات موزون در آب
 • استخر آب درمانی
 • کافی شاپ
 • تلویزیون بزرگ
۳/۱۰

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • ماساژ
 • سرسره آبی
۳/۱۰

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
تهران | ري
۳/۱۰

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا

چیزی رو از دست ندین!

با وارد کردن ایمیل خود از تخفیف استخر های نزدیک خود زودتر از بقیه با خبر شوید :