استخرهای ری

استخرهای ری


۳/۱۰
استخر بزرگ فیروزان شهر ری
۱۵ % تخفیف

استخر بزرگ فیروزان شهر ری

تهران | ری

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • استخر آب درمانی
۶۸,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۸۰,۰۰۰ تومان
%۱۵ تخفیف
مشاهده استخر

استخر طالقانی شهرری ۱۵ %

تهران | ری
۳/۱۰
استخر طالقانی شهرری
۱۵ % تخفیف

استخر طالقانی شهرری

تهران | ری

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
%۱۵ تخفیف
مشاهده استخر

استخر کارگران غدیر ۰ %

تهران | ری
۳/۱۰
استخر کارگران غدیر
۰ % تخفیف

استخر کارگران غدیر

تهران | ری

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • سانس آزاد

استخر کوثر شهرری ۰ %

تهران | ری
۳/۱۰
استخر کوثر شهرری
۰ % تخفیف

استخر کوثر شهرری

تهران | ری

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • ماساژ

استخر قمر بنی هاشم ۰ %

تهران | ری
۳/۱۰
استخر قمر بنی هاشم
۰ % تخفیف

استخر قمر بنی هاشم

تهران | ری

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد

استخر سوریان ۰ %

تهران | ری
۳/۱۰
استخر سوریان
۰ % تخفیف

استخر سوریان

تهران | ری

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • آموزش شنا

استخر سبزعلی (انور) ۰ %

تهران | ری
۳/۱۰
استخر سبزعلی (انور)
۰ % تخفیف

استخر سبزعلی (انور)

تهران | ری

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • سرسره آبی
 • خدمات آبدرمانی
۳/۱۰
استخر و سرسره آبی یاس شهرری
۰ % تخفیف

استخر و سرسره آبی یاس شهرری

تهران | ری

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • ماساژ
 • سرسره آبی
۳/۱۰
استخر شهید مدرس شهرری
۰ % تخفیف

استخر شهید مدرس شهرری

تهران | ری

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی

چیزی رو از دست ندین!